Základní informace o projektu

Ident. číslo:587Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace výsypky Lítov – převrstvení
Popis projektu:Projekt řeší převrstvení a rekultivaci části pozemků vnější výsypky Lítov, která byla dosypána v první polovině 80. let . Tato lokalita se nachází mezi městem Habartov a obcí Chlum sv. Máří. Účelem stavby „Rekultivace výsypky Lítov – převrstvení“ je překrytí části výsypky Lítov zeminou schopnou zúrodnění a její následné zalesnění. Překryty budou výsypkové zeminy, které jsou toxické a nelze je rekultivovat bez převrstvení. Celá rekultivace zaujímá plochu 51,28 ha. Stavbu tvoří jeden stavební objekt SO 01 nazvaný převrstvení, který se skládá ze dvou částí. Jednu část tvoří překrytí a zatravnění, druhou část tvoří výsadba a ošetřování lesních dřevin. Biologická část je tvořena klasickou lesnickou rekultivací. Zalesnění pozemků bude provedeno s ohledem na cílové dřeviny. Cílem této rekultivace je začlenění ploch do kulturní krajiny a zlepšení životního prostředí v okolí obce Chlum svaté Máří a města Habartov.
Žadatel:Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.Předpokládané náklady:56 220 722 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-004-VU0095Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:26.05.2008Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Supervize Rekultivace výsypky Lítov - převrstvení
Aktuální cena (vč. DPH):1 997 416 KčZhotovitel:Jaroslav Pohlreich

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-004-SU0125Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:29.10.2008Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Rekultivace výsypky Lítov - převrstvení
Aktuální cena (vč. DPH):92 858 195 KčZhotovitel:Hentschke Stavby s.r.o.

zavřít okno