Základní informace o projektu

Ident. číslo:585Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Silvestr III, 1.etapa
Popis projektu:Výsypka Silvestr vznikla po vyuhlení bývalého lomu Silvestr s ukončením zakládání bylo ukončeno v roce 1984. Projekt řeší sanaci a rekultivaci pozemků výsypky Silvestr, která se nachází mezi městem Březová a obcí Dolní Rychnov a provedení lesnické rekultivace. Cílem této rekultivace je začlenění ploch do kulturní krajiny a zlepšení životního prostředí v okolí obce Dolní Rychnov a města Březová. Dojde zde k vytvoření nové cestní sítě formou stezek pro pěší a cykloturistiku.
Žadatel:Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.Předpokládané náklady:30 954 094 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:17Konaném dne:03.03.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-004-VU0076Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:25.07.2007Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Silvestr III 1.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):303 757 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-004-SU0106Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:08.07.2008Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Rekultivace Silvestr III 1.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):31 412 383 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

zavřít okno