Základní informace o projektu

Ident. číslo:582Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Silvestr IIA
Popis projektu:Projekt řeší sanaci a rekultivaci pozemků výsypky Silvestr, která se nachází mezi městem Březová a obcí Dolní Rychnov a vznikla po vyuhlení bývalého lomu Silvestr na kterém v minulosti probíhala povrchová těžba uhlí. Následně byl lom přesypán vnitřní převýšenou výsypkou. Zakládání bylo ukončeno v roce 1984. Rekultivace výsypky Silvestr II.A členěna na objekty a zaujímá plochu 96,66 ha a je situována do svahů a rovinných řezů na hor. 420 – 460 m n. m. Cílem této rekultivace je začlenění ploch do kulturní krajiny a zlepšení životního prostředí v okolí obce Dolní Rychnov a města Březová. Dojde zde k vytvoření nové cestní sítě formou stezek pro pěší a cykloturistiku. Při získání zakázky firmou z regionu bude mít toto vliv na zvýšenou zaměstnanost.
Žadatel:Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.Předpokládané náklady:167 674 147 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-004-VU0058Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:15.09.2006Termín plnění:31.01.2018
Název smlouvy:Supervize Silvestr IIA - rekultivace výsypky
Aktuální cena (vč. DPH):2 055 060 KčZhotovitel:Štěrba Jiří ing.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-004-SU0089Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:01.11.2006Termín plnění:31.12.2017
Název smlouvy:Silvestr IIA - rekultivace výsypky
Aktuální cena (vč. DPH):147 901 805 KčZhotovitel:SUAS-sanační spol. s r.o.

zavřít okno