OBSAH
číslo název
zpracoval
Kapitola 1 Vymezení území a jeho charakteristika
VÚHU a.s.
Kapitola 2 Hodnocení báňské situace
VÚHU a.s.
Kapitola 3 Geologické, inž. geologické a hydrogeologické hodnocení
jednotlivých báňských oblastí
VÚHU a.s.
Kapitola 4 Hodnocení navrhovaných rekultivací v návaznosti na revitalizační
záměry ve smyslu usnesení vlády č. 272/02
R-Princip s.r.o.
Kapitola 5 Rekultivace, závěrečná sanace a revitalizační opatření
v mostecko-komořanské oblasti SHP
VÚHU a.s.
Kapitola 6 Rekultivace, závěrečná sanace a revitalizační opatření
v bílinsko-teplické oblasti SHP
BPT a.s.
Kapitola 7 Rekultivace, závěrečná sanace a revitalizační opatření
v ústecké oblasti SHP
RVM a.s.
Kapitola 8 Rekultivace, závěrečná sanace a revitalizační opatření
v chomutovské oblasti SHP
R-Princip s.r.o.
Kapitola 9 Rekultivace, závěrečná sanace a revitalizační opatření
v oblasti Sokolov-východ SP
BPT a.s.
Kapitola 10 Rekultivace, závěrečná sanace a revitalizační opatření
v oblasti Sokolov-západ SP
R-Princip s.r.o.
Kapitola 11 Harmonogram a náklady realizace
VÚHU a.s.
Kapitola 12 Kompletace následné krajiny
VÚHU a.s.
Podkladová část Terminologie a cenové návrhy používané při zpracování koncepce
VÚHU a.s.
Dokladová
část
Způsob projednání s orgány státní správy, samosprávy,
s důlními organizacemi a FNM ČR (pouze v tištěné verzi)
VÚHU a.s.