[ úvod ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ podklady ]

OBSAH

Kapitola 9 Rekultivace, závěrečná sanace a revitalizační opatření v oblasti Sokolov-východ SP
Text Titulní strana titul titul
  Textová část text text
Přílohy 9.1 Souhrnná mapa oblasti Sokolov východ – revitalizační opatření v území, M 1:25 000
  9.2.A Loketská a Smolnická výsypka - návrh rekultivace území do vyuhlení, M 1:10 000
  9.2.B Loketská a Smolnická výs. - revitalizační opatření v území, M 1:10 000  
  9.3.A Podkrušnohorská výsypka a lomy Jiří a Družba - návrh rekultivace území do vyuhlení,
         M 1:10 000
  9.3.B Podkrušnohorská výsypka a lomy Jiří a Družba - revitalizační opatření v území, M 1:10 000