[ úvod ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ podklady ]

OBSAH

Kapitola 2 Hodnocení báňské situace
Text Titulní strana titul titul
  Textová část text text
  Tabulky a obrázky do textu tabulky a obrázky do textu tabulky a obrázky do textu
Přílohy 2.1 Rozsah vyuhlení severočeské hnědouhelné pánve dle útlumové varianty, M 1:100 000
  2.2 Současný a maximálně možný rozsah lomového dobývání v SHP  
  2.3 Rozsah vyuhlení sokolovské pánve dle útlumové varianty, M 1:100 000  
  2.4 Výhledový rozsah lomového dobývání v SP, M 1:100 000